Coastdown og testdage

Kørerforeningen for YTCC afholder CoastDown og testdage den 18 og 19 juni 2020
Kørerforeningen har nu fået en ny CoastDown og test på plads for Youngtimerne. Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde ikke bare én, men hele to dage. Vi afholder bl.a. arrangementet over to dage for at kunne overholde de gældende retningslinjer.
Banen er åben fra 9.00-16.00 begge dage.
Afvikling:
Vi deler deltagerne i hold på 4 områder med 5 kørere/biler i hvert område.
Der vil være begrænset mulighed for at tilkøbe en (1) mekaniker/medhjælper med pr. tilmeldt bil. Max 4 mekanikere/medhjælpere pr. område. Mekaniker/medhjælper tildeles efter først til mølle-princippet.
I hvert område må der max være 9 personer. Man skal blive i sit område.
CoastDown: Deltagere fra samme hold får foretaget CoastDown. Når man er færdig kører man tilbage til sit område og næste deltager får foretaget CoastDown.
Test: Hvert hold kører på banen for sig. Der køres 20 min pr hold pr. gang. Når køretid er slut, kører man tilbage til sit område. Næste hold forlader sit område når alle biler er tilbage i deres område.
Padborg Park vil have vagter på plads, som hjælper med at arrangementet bliver en succes.
Pris:
Prisen er igen holdt på et absolut minimum da vi ikke er en profitorganisation.
CoastDown medlemmer: Gratis
CoastDown ikke medlemmer: 300 Kr.
1 Testdag medlemmer: 1200 Kr.
1 Testdag ikke medlemmer: 2000 Kr.
Medhjælper/Mekaniker: 200 Kr.
BEMÆRK: Det er ikke muligt at KUN tilmelde sig til CoastDown.

Tilmelding https://www.ytcc.dk/loebskalender/
Først til-mølle: Man er tilmeldt når betaling er modtaget.
Betaling senest 4. juni.
Mvh
Bestyrelsen YTCC Kørerforeningen