Generalforsamling YTCC 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i kørerforeningen YTCC, til afholdelse søndag d. 27/10.19 kl. 10.00 hos NJ Auto, Kratholmvej 39, 5260 Odense S.

Generalforsamlingen afholdes iht. vedtægterne, som findes på hjemmesiden,: https://www.ytcc.dk/wp-content/uploads/simple-file-list/Dokumenter/Vedt%C3%A6gter-YTCC-2016-rev1.pdf.

Alle er velkomne, især nye kører og interesserede i klassen.

Tom Jørgensen, som er blevet udnævnt og tilknyttet HU som Datalogger sagkyndig for YTCC, vil lave et indlæg om de fremtidige retningslinjer og betingelser for brugen af Datalogger.

Hvis du sidder med en god ide, eller ønsker at bidrage med et punkt til dagsordenen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Deltagelse i afstemning af indkonme forslag samt valg til bestyrelsen, kræver medlemskab af YTCC.

Der vil på sædvanlig vis, blive serveret et stykke smørrebrød. Så en tilmelding via foreningens fb. gruppe vil være ønskelig 🙂

Mvh.

Bestyrelsen.